Osallistuva budjetti - jalleen tyrmays koulutoimelta

15.11.2020

2. asteen urheiluvalmennusta on yritetty palauttaa vuosittain monin erilaisin keinoin. Tällä kertaa yritimme seurojen kanssa yhdessä OSBUn kautta. Vaikka emme esittäneetkään vuosittaista määrarahaa, sitä käytettiin hylkäämisperusteena yhdessä sen kanssa, että Robotiikka on kaupungille tärkeämpää, eikä haluja tavoitteellisen liikunnan tukemiseen robotiikan rinnalla ole. Jos tästä jotain hyvää poikii niin seurojen välinen yhteistyo on tiivistynyt asian tiimoilta. Alla olevan kirjoituksen jälkeen rintamaan on liittynyt RiUS, RiPS ja Muodostelmaluistelijat. Toivotaan, etta maanantain 16.11 budjettikokouksessa kaupunginvaltuusto loytää keinon lisätä UV ensi vuoden budjettiin ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaan. Ei riittänyt, etta aloite sai 40% annetuista äänistä josta suuri kiitos kaikille äänestämällä tukensa antaneille.

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 14.11.2020 19:00

Osallistuva budjetointi – avoin vai rajattu mahdollisuus?

Juha Leppänen, Kiekko-Nikkarit,

Satu Järvinen, RTL,

Maria Pohjanvuori, RiVoLi

Jari Viita, Riihimäen Cocks  

Riihimäen kaupunki näytti osallistuvan budjetoinnin päätöksessään urheiluseuroille sitä puolta, johon olemme valitettavasti saaneet tottua vuoden 2014 jälkeen, erityisesti parin viime vuoden aikana.

Päätös osallistuvan budjetoinnin esitykseen 2. asteen urheiluvalmennuksen palauttamiseksi todetaan:

”Kiitos ehdotuksesta. Ehdotus ei valitettavasti etene osallistuvan budjetoinnin kautta jatkoon. Ehdotuksen käsittelyssä on arvioitu urheiluvalmennuksen kokonaiskustannuksia, joita ei voida kattaa osallistuvan budjetoinnin rahoituksella. Urheiluvalmennuksen järjestäminen edellyttää vuosittaista määrärahaa. Lisäksi on huomioitava, että kaupungin strategiassa on valittu robotiikka kehittämisen kohteeksi ja tavoitteena on saada valtakunnallinen robotiikan erityistehtävä Riihimäelle. Lisätietoja: opetuspäällikkö Virve Jämsén."

Tällä Virve Jämsen vahvistaa sen minkä olimme virkamiehiltä jo aiemmin kuulleet. Robotiikka söi 2. asteen urheiluvalmennuksen resurssit vuonna 2016 – puhdas arvovalinta.

PERUSTELUT OLIVAT HIEMAN erikoiset koska esityksessä ei haettu määrärahoja, vaan taloudellista tukea seurojen toteuttaman toiminnan tilamaksujen kattamiseen asianomaiselle vuodelle.

On sitten valtuuston (nykyisen ja/tai tulevan ) tehtävä päättää saatujen kokemusten perusteella onko ko toiminnalle perusteita ja tarvetta. Toisaalta robotiikan erityistehtävä taisi tulla tyrmätyksi tänä vuonna ministeriön taholta, joten tämän vaalikauden aikana ei liene realistista odottaa tilanteen muuttuvan. Sinä aikana voisi tehdä jotain muuta.

Vaikka olemme vanha rautatiekaupunki, se ei välttämättä tarkoita sitä, että pitää ajaa vain yhdellä raiteella. Vaikea myöskään uskoa, että ministeriö päättäessään robotiikan erityistehtävästä toteaisi, että kun kaupunki tukee tavoitteellista liikuntaa 2. asteen UV:lla, se ei voi saada robotiikan erityistehtävää. Ministeriö tuskin laittaa näitä vastakkain vaikka kaupunki niin tekisikin.

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN kohteet olivatkin näemmä päätetty etukäteen. Miten liikuntamahdollisuuksien ja erityisesti tavoitteellisen liikunnan tukeminen on kaupungin strategian ja arvojen vastaista. Harrastaminen urheiluseuroissa koskettaa suoranaisesti 70 prosenttia riihimäkeläisistä.

Kaupunki ohjeissaan kertoo, että ”ideoiden tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi niiden on luonnollisesti oltava toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa”. Ne myös ”toteutettavat suunnitelmat ratkeavat marraskuussa alkavalla äänestyksellä. Yksittäisten kaupunkilaisten lisäksi ehdotuksia voivat tehdä erilaiset ryhmät, esimerkiksi yhdistykset, seurat tai vaikka koululuokat”.

JOUKOSSA OLI monia hyviä ehdotuksia (ei sillä etteivätkö skeittihalli ja minigolfrata olisi liikunnallisia) mutta jos ehdotus, joka saa 40 prosenttia äänistä ei voi edetä ja sitä perustellaan kaupungin strategiavalinnoilla, ei voida puhua tavoitteen mukaisesta toiminnasta. ”Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on saada asukkaat mukaan ideoimaan, päättämään ja tekemään yhdessä Riihimäestä entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka.”

Riihimäkeläinen liikuntapolitiikka on nykyisen valtuustokauden aikana eli hallintouudistuksen pyörteissä ollut seurojen kannalta erityisen vaikeaa. Vaikka täytyy antaa kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kiitosta siitä, että ne ovat mm. tilamaksujen osalta osoittaneet oman tahtonsa virkamiesten esitysten vastaisesti. Tuntuu siltä, että luottamushenkilöt ja virkamiehet ovat eri puolilla liikunnasta keskusteltaessa.

VIELÄ ON NYKYISELLÄ hallituksella ja valtuustolla mahdollisuus osoittaa riihimäkeläisille seuroille sitä parempaa puolta ja nostaa esitetty urheiluvalmennus vuoden 2021 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2022–2023.

Toivottavasti nykyiset jatkokautta tavoittelevat valtuutetut ja uusiksi valtuutetuiksi pyrkivät muistavat, että harrastaminen urheiluseuroissa koskettaa suoranaisesti yli 20 000 riihimäkeläistä.