Kiekko-Nikkarit ry - Arvot

Arvot määräävät miten ajattelemme ja toimimme. Ne määräävät mitä pidämme tärkeimpinä asioina ja tavoitteina. 

Kiekko-Nikkarit perusarvojamme ovat: 

Lähtökohtana on lapsi ja nuori, pelaaja on kaiken toiminnan keskiössä. Toiminta voi olla kovaa mutta sen täytyy olla samalla myös kivaa 

Osaava ja monipuolinen toiminta, toimintaa suunnittelevat ja johtavat koulutetut ja osaavat toimihenkilöt, jotka luovat jokaiselle pelaajalle turvallisen ympäristön toimia. 

Avoimuus ja rehellisyys, olemme avoimia ja rehellisiä toisiamme kohtaan jokaisella toiminnan osa-alueella. 

Vastuuntunto ja yritteliäisyys, jokainen tavoittelee parasta suoritusta omassa roolissaan. 

Yksilöllisyys ja sosiaalisuus, kohtaamme jokaisen yksilönä osana yhteisöllistä toimintaympäristöä. Kaveria ei jätetä 


Lisäksi seuratoiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta tärkeä arvo on myös toiminnan taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, mikä edellyttää kustannusten hallintaa.