Jäsenkysely 2017

Kiekko-Nikkarit ry toteutti Marraskuun 2017 aikana jäsenkyselyn jäsenistölleen. 

Kyselyn tuloksista on nyt tehty yhteenveto ja kyselyn tulosten kooste on nähtävillä tämän sivun liitetiedostossa.

Kyselyn tulosten perusteella Kiekko-Nikkareiden toiminnan laatu, toiminnan riittävyys sekä kokonaisarvio seuran toiminnasta nähtiin positiivisimpina asioina. 

Kehitettävää näiden tulosten perusteella oli resursseissa, olosuhteissa sekä johtamisessa ja kehittämisessä.

Tulokset antoivat seuralle hyvää tietoa siitä mitkä asiat jäsenistön suunnasta nähdään toimivina ja missä asioissa seuran tulee pyrkiä kehitämään toimintaansa.

Suuret kiitokset kaikesta palautteesta!